Farm Com. 2022 Jun 15; 14(Supl 1. Congreso SEFAC):118 DOI: 10.33620/FC.2173-9218.(2022).CMC.125

Monllor B1, Córcoles M1
1. Farmacéutica comunitaria, Alcoy, España.
Monllor B, Córcoles M. Cribado de COVID-19 en una farmacia comunitaria. Farm Com. 2022 Jun 15; 14 (Supl 1. Congreso SEFAC): 118 DOI: 10.33620/FC.2173-9218.(2022).CMC.125