Farm Com. 2022 Jun 15;14(Supl 1. Congreso SEFAC):9. doi: 10.33620/FC.2173-9218.(2022).CMC.9

Aizpurua X1, 2, Etxeberria B3, De Pozo J3, Del Pozo A2, Gastelurrutia M1, 4, Goienetxea E1, 2
1. Colegio Oficial de Farmaceuticos Gipuzkoa, Donostia/San Sebastián, España. 2. Facultad de Farmacia (Universidad del País Vasco). Grupo de Farmacocinética, Nanotecnología y Terapia génica (PHarmaNanoGene). 3. Fundación Hurkoa, Donostia/San Sebastián, España. 4. Grupo de Investigación de Atención Farmacéutica, Universidad de Granada, Granada, España.
Aizpurua X, Etxeberria B, De J, Del A, Gastelurrutia M, Goienetxea E. Atención farmacéutica domiciliaria como servicio remunerado en Gipuzkoa. Farm Com. 2022 Jun 15;14(Supl 1. Congreso SEFAC):9. doi: 10.33620/FC.2173-9218.(2022).CMC.9