Farmacéuticos Comunitarios. 2011 Sep 30; 3(3):93-98

Moranta Ribas F1, Llull Vila R2, Oliver Oliver B2
1. Farmacéuticos comunitarios de las Islas Baleares 2. Farmacéuticos comunitarios de las Islas Baleares.
Moranta F, Llull R, Oliver B. Dispensación en farmacia comunitaria a pacientes con osteoporosis postmenopáusica tratadas con bifosfonatos o ranelato de estroncio. Farmacéuticos Comunitarios. 2011 Sep 30; 3 (3): 93-98
Article download link: