Farmacéuticos Comunitarios. 10(Suplemento 1):101

Murillo Fernández MD1, 2, Iracheta Todó M3, 4, Perseguer Torregrosa Z3, 2, Baixauli López VJ2, Monllor Córcoles B3, 2, Córcoles ME3, 2, Mera Gallego R5, 2
1. Vicepresidenta de SEFAC. 2. Farmacéutico/a comunitario/a. 3. Grupo de HTA y RV de SEFAC. 4. Vicepresidente de SEFAC. 4. Grupo de Diabetes de SEFAFarmacéutico/a comunitario/a.C. 5. Grupo de Diabetes de SEFAC.
Murillo MD, Iracheta M, Perseguer Z, Baixauli VJ, Monllor B, Córcoles ME, Mera R. Proyecto “Know your pulse”: Determinación de pulso irregular en farmacia comunitaria española como cribado de fibrilación auricular. “Heart rythm week”. Farmacéuticos Comunitarios. 10 (Suplemento 1): 101