Farmacéuticos Comunitarios. 2009 Jun 30; 1(1):33-33

Doukkali A1
1. Licenciada en Farmacia. Farmacéutica comunitaria de Sevilla.
Doukkali A. Indicación farmacéutica en apnea del sueño. Farmacéuticos Comunitarios. 2009 Jun 30; 1 (1): 33-33
Article download link: