Farmacéuticos Comunitarios. 2016 May 26; 8(Suplemento 1)

Cebrián Borau R, González Borrego A, Herrerías Esteban G, Moreno Fernández P, González Hernández P.
Cebrián R, González A, Herrerías G, Moreno P, González P. Protocolo de actuación farmacéutica en acné. Farmacéuticos Comunitarios. 2016 May 26; 8 (Suplemento 1)