Farmacéuticos Comunitarios. 2016 May 26; 8(Suplemento 1)

Moreno Fernández P, Herrerías Esteban G, González Hernández P, González Borrego A.
Moreno P, Herrerías G, González P, González A. Protocolo de actuación farmacéutica en cicatrices. Farmacéuticos Comunitarios. 2016 May 26; 8 (Suplemento 1)