Farmacéuticos Comunitarios. 6(Suplemento 1)

Satué de Velasco E.
Satué E. Eliminación de residuos peligrosos de medicamentos en farmacia comunitaria. Farmacéuticos Comunitarios. 6 (Suplemento 1)