Farmacéuticos Comunitarios. 4(Suplemento 1)

Lladós JR1
1. Farmacéutico comunitario de Barcelona
Lladós JR. Guía de disfunción eréctil en farmacia comunitaria. Documento de consenso 2012 . Farmacéuticos Comunitarios. 4 (Suplemento 1)