Farmacéuticos Comunitarios. 4(Suplemento 1)

Álvarez de Toledo F1
1. Farmacéutica, patrono de la Fundación Pharmaceutical Care España
Álvarez F. Foro de atención farmacéutica en farmacia comunitaria . Farmacéuticos Comunitarios. 4 (Suplemento 1)