Farmacéuticos Comunitarios. 4(Suplemento 1)

Ruiz García E, García Jiménez E, Gavilán I.
Ruiz E, García E, Gavilán I. Perspectiva del médico sobre receta electrónica en Andalucía . Farmacéuticos Comunitarios. 4 (Suplemento 1)