Farm Com. 2022 Jun 15;14(Supl 1. Congreso SEFAC):180. doi: 10.33620/FC.2173-9218.(2022).CMC.190

Palacios J1
1. Farmacia Pozo Ancho, Linares, España.
Palacios J. Disminución uso benzodiacepinas en pacientes residentes en centros socio sanitarios. Farm Com. 2022 Jun 15;14(Supl 1. Congreso SEFAC):180. doi: 10.33620/FC.2173-9218.(2022).CMC.190