Farm Com. 2022 Jun 15;14(Supl 1. Congreso SEFAC):148. doi: 10.33620/FC.2173-9218.(2022).CMC.155

Aragunde L1, Touriño E1, Soliño A1, Gómez P1
1. Farmacia Elena Touriño Baliña, Vigo, España.
Aragunde L, Touriño E, Soliño A, Gómez P. Adaptación del trabajo asistencial en una farmacia comunitaria durante la situación de crisis sanitaria por SARS-CoV2. Farm Com. 2022 Jun 15;14(Supl 1. Congreso SEFAC):148. doi: 10.33620/FC.2173-9218.(2022).CMC.155