Farm Com. 2022 Jun 15;14(Supl 1. Congreso SEFAC):127. doi: 10.33620/FC.2173-9218.(2022).CMC.134

León L1, Guisado B1, González M1, Mera L1, López D1, Barreiro M1, Carballido R1, Piñeiro A1, Tenorio L1, Pérez L1
1. Grupo Berbés de Investigación y Docencia, Vigo, España.
León L, Guisado B, González M, Mera L, López D, Barreiro M, Carballido R, Piñeiro A, Tenorio L, Pérez L. Farmacovigilancia de las vacunas frente a la COVID-19 en farmacias comunitarias IV. Segunda dosis. Farm Com. 2022 Jun 15;14(Supl 1. Congreso SEFAC):127. doi: 10.33620/FC.2173-9218.(2022).CMC.134