Farm Com. 2022 Jun 15; 14(Supl 1. Congreso SEFAC):60 DOI: 10.33620/FC.2173-9218.(2022).CMC.63

Allué J1, Escudero L1, González I1, Orries L1, Blasco M1
1. Farmacia Mª Carmen Blasco Torrijo, Zaragoza, España.
Allué J, Escudero L, González I, Orries L, Blasco M. Servicio de indicación farmacéutica. Caso clínico. Resolución síntoma menor con criterio de derivación sin derivar. Flatulencia. Farm Com. 2022 Jun 15; 14 (Supl 1. Congreso SEFAC): 60 DOI: 10.33620/FC.2173-9218.(2022).CMC.63